Archive | March 31st, 2020

Fare thee well Archbishop Ndingi Mwana 'a Nzeki

Kenyan Mourns Retired Catholic Archbishop Ndingi Mwana ‘a Nzeki